Skip to main content

GIT – jak wycofać commit, który jeszcze nie jest w repozytorium

Krótko i na temat:

git reset HEAD~1